Η εταιρεία μας συνεργάζεται με μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, με βάση τις ειδικές απαιτήσεις κάθε έργου. Απασχολεί εξειδικευμένα συνεργεία έμπειρων τεχνιτών, για την άρτια εκτέλεση των εργασιών της. 

Έχει επίσης στη διάθεση της όλα τα απαραίτητα μηχανήματα, καθώς και τους χειριστές τους, για την εκπόνηση των έργων της.