Αναπαλαίωση Διατηρητέου στην Πλάκα

Το κτήριο κατασκευάστηκε το 1926 και έχει κριθεί διατηρητέο. Η ενίσχυση του φέροντος οργανισμού του κτηρίου κρίθηκε απαραίτητη και πραγματοποιήθηκε με μεταλλικά ελάσματα, εποξειδικές ρητίνες και ειδικά κονιάματα. Παράλληλα έγινε και ανακαίνιση της προσόψεως χωρίς να αλλοιωθούν τα χαρακτηριστικά της και πλήρης ανακαίνιση των εσωτερικών χώρων.