Κτήριο Γραφείων στο Παλαιό Φάληρο

Το κτήριο είναι συνολικής επιφάνειας χιλίων διακοσίων τετραγωνικών μέτρων. Οι απαιτήσεις τόσο της αρχιτεκρονικής και διαρύθμισης των χώρων όσο και των μηχανολογικών και δικτυακών εγκαταστάσεων ήταν ιδιαίτερα υψηλές λόγω της χρήσης του. Ιδιαίτερη μέριμνα υπήρξε και για την ασφάλεια του κτηρίου.