Η ΑΛΦΑ Τεχνική Εταιρεία είναι στη διάθεσή 

σας με τις παρακάτω υπηρεσίες:

 











• Στατικές μελέτες και ενισχύσεις κτηρίων

Μελέτες και κατασκευές δημοσίων έργων

• Εκτιμήσεις ακινήτων

• Συμβουλευτικές υπηρεσίες