Από 1/1/2011 το ενεργειακό πιστοποιητικό είναι απαραίτητο για όλα τα ακίνητα (κατοικίες, γραφεία, καταστήματα) που αγοράζονται ή ενοικιάζονται και έχουν επιφάνεια άνω των 50 τμ.

Οι συμβολαιογράφοι υποχρεούνται να αναφέρουν στο συμβόλαιο τον αριθμό πρωτοκόλλου και να επισυνάπτουν το Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης. Σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης ( ΠΕΑ ) πρέπει να αναγράφεται στο μισθωτήριο, ενώ η ΔΟΥ δε θεωρεί μισθωτήρια εάν δεν προσκομίζεται ισχύον πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης. Στο ηλεκτρονικό σύστημα κατάθεσης μισθωτηρίων υπάρχει ειδικό πεδίο συμπλήρωσης του αριθμού πρωτοκόλλου του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης και ο νόμος προβλέπει πρόστιμο από 1000 έως  10.000€ για μη ύπαρξη του κατά την μίσθωση.

Το ενεργειακό πιστοποιητικό είναι ένα έγγραφο που στο εξής θα πρέπει να συνοδεύει κάθε ακίνητο και αποτελεί την ενεργειακή του ταυτότητα. Περιέχει όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά που καθορίζουν την ενεργειακή κατανάλωση του ακινήτου ενώ ταυτόχρονα το κατατάσσει σε μία από τις ενεργειακές κατηγορίες Α+ έως Η. Παράλληλα το ενεργειακό πιστοποιητικό συνοδεύουν προτάσεις παρεμβάσεων για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του ακινήτου.

 

Η εταιρεία μας είναι ενταγμένη στο μητρώο ενεργειακών επιθεωρητών του ΥΠΕΚΑ και εξασφαλίζει την άμεση έκδοση του πιστοποιητικού.

 

Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και την πιστωτική σας κάρτας με δυνατότητα εξόφλησης με άτοκες δόσεις.

Επικοινωνήστε μαζί μας και ζητήστε προσφορά για το ακίνητο σας           697 38 20 263 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • 1. Πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη (Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., Διεύθυνση κ.τ.λ.).
  • 2. Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (Κ.Α.Ε.Κ.) ή Δήλωση και κωδικός αριθμός ιδιοκτησίας κτηματολογίου, για περιοχές που έχουν ενταχθεί στο Κτηματολόγιο.
  • 3. Κάτοψη 
  • 4. Τοπογραφικό σχέδιο (εάν υπάρχει).
  • 5. Οικοδομική Άδεια για κτίρια που έχουν κατασκευαστεί από το 1983 και μετά.
  • 6. Ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια (θέρμανσης), εάν υπάρχουν.
  • 7. Μελέτη θερμομόνωσης (εάν υπάρχει).
  • 8. Φύλλο συντήρησης λέβητα.
  • 9. Στοιχεία υπευθύνου επικοινωνίας.

Σε περίπτωση που δεν έχετε στην κατοχή σας τα σχέδια του ακινήτου αναλαμβάνουμε να προμηθευτούμε τα απαραίτητα έγγραφα από την πολεοδομική υπηρεσία.

 


Έλεγχος Εγκυρότητας Ενεργειακού Πιστοποιητικού:

Είναι χρήσιμο για τους ιδιοκτήτες ακινήτων να γνωρίζουν οτι μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠΕΚΑ είναι δυνατός ο έλεγχος της εγκυρότητας του ενεργειακού τους πιστοποιητικού. Μπορείτε να μεταβείτε στη σχετική σελίδα του Υπουργείου κάνοντας κλικ εδώ.

Ο έλεγχος μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε, συμπληρώνοντας στα αντίστοιχα πεδία τον αριθμό πρωτοκόλλου, την ημερομηνία έκδοσης και τον αριθμό ασφαλείας που εμφανίζονται πάνω δεξιά στη σελίδα του πιστοποιητικού.