Για κάθε μεταβίβαση εμπράγματος διακιώματος ακινήτου, είναι πλέον απαραίτητη η βεβαίωση μηχανικού που να πιστοποιεί ότι δεν υπάρχει αυθαιρεσία στο ακίνητο.

Η βεβαίωση αυτή προσαρτάται στο συμβόλαιο αγοράς.

Επικοινωνήστε μαζί μας και ένας από τους μηχανικούς μας θα έρθει στο χώρο σας να κάνει την αυτοψία και να σας δώσει την βεβαίωση.